bantu_color_web.png

Produkční
servis

Event management

Pro hladký průběh eventu nebo kampaně zajistíme vše od scénáře, produkce, pronájem veškeré techniky a dekorací až po moderátora akce.

Výroba

Nalezneme vhodné konstrukční řešení propagačních materiálů vystihující charakter brandu nebo kampaně. Vyrábíme širokou škálu tikovin ve velkých i malých nákladech.